معاونین و مدیران

معاونین و مدیران
معاونین و مدیران ۱۴۰۱-۳-۱۶ ۱۲:۵۰:۴۷ +۰۰:۰۰

معاونین و مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن  ایمیل سازمانی
1 مازیار نوروزی معاون مالی و منابع انسانی 87753501 Norouzi@aminparsian.com
2 هادی آقایی میبدی معاون فنی و فروش 87753301-302 Aghaie@aminparsian.com
3 محمد اسدالهی بناب مدیر مالی 87753403 Asadollahi@aminparsian.com
4 علیرضا آزادمنش مدیر فنی و بازاریابی بیمه های اشخاص 87753201-202 Azadmanesh@aminparsian.com
5 بنفشه یزدی مدیر برنامه ریزی و منابع انسانی 87753333 Yazdi@aminparsian.com
6 مرسده چینی زاد مدیر فنی و بازاریابی بیمه های اتومبیل و واحدهای فروش 87753301-302 Chinizad@aminparsian.com
7 عالیه نجفی مدیر فنی و بازاریابی بیمه های اموال 87753301-302 Najafi@aminparsian.com