معاونین و مدیران

معاونین و مدیران
معاونین و مدیران ۱۴۰۲-۳-۲۴ ۱۵:۲۱:۱۲ +۰۰:۰۰

معاونین و مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن  ایمیل سازمانی
1 مازیار نوروزی معاون مالی و منابع انسانی 87753501 Norouzi@aminparsian.com
2 محمد اسدالهی بناب مدیر مالی 87753403 Asadollahi@aminparsian.com
3 بنفشه یزدی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی 87753333 Yazdi@aminparsian.com
4
مرسده چینی زاد
مدیر فنی و بازاریابی بیمه‌های اتومبیل و واحدهای فروش 87753115 chinizad@aminparsian.com
5
عالیه نجفی
مدیر فنی و بازاریابی بیمه های اموال 87753303 najafi@aminparsian.com
6 علیرضا آزادمنش مدیر فنی و بازاریابی بیمه های اشخاص 87753204 Azadmanesh@aminparsian.com