معاونین و مدیران

معاونین و مدیران
معاونین و مدیران ۱۳۹۷-۵-۱ ۰۹:۰۲:۳۱ +۰۰:۰۰

معاونین و مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن  ایمیل سازمانی
1 مازیار نوروزی معاون مالی و منابع انسانی 87753501 Norouzi@aminparsian.com
2 هادی آقایی میبدی معاون فنی و فروش 87753301 Aghaie@aminparsian.com
3 محمد اسدالهی بناب مدیر مالی 87753403 Asadollahi@aminparsian.com
4 بنفشه یزدی مدیر برنامه ریزی و منابع انسانی 87753333 Yazdi@aminparsian.com
5 محسن مرادی راد مدیر فنی و بازاریابی بیمه های اموال 87753301 Moradirad@aminparsian.com
6 علیرضا آزادمنش مدیر فنی و بازاریابی بیمه های اشخاص 87753105 Azadmanesh@aminparsian.com