مشتریان بزرگ ما

مشتریان بزرگ ما
مشتریان بزرگ ما ۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۱۲:۴۴:۰۹ +۰۰:۰۰
بانک پارسیان
بانک پارسیان
گروه مالی پارسیان
گروه مالی پارسیان
شرکت سرمايه گذاری اهداف
شرکت سرمايه گذاری اهداف
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)
شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
شرکت گسترش ارتباطات تاليا
شرکت گسترش ارتباطات تاليا
شرکت خدمات اول مخابرات
شرکت خدمات اول مخابرات
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان
شرکت مهندسی سپاسد
شرکت مهندسی سپاسد
شرکت هواپیمایی معراج
شرکت هواپیمایی معراج
شرکت پتروشيمی خارگ
شرکت پتروشيمی خارگ
شرکت هواپیمایی نفت
شرکت هواپیمایی نفت
شرکت صنایع تجهیزات نفت
شرکت صنایع تجهیزات نفت
شرکت نقش اول کیفیت
شرکت نقش اول کیفیت
شرکت نفت ایرانول
شرکت نفت ایرانول
شرکت شرکت توسعه مخابراتی آریاسل
شرکت شرکت توسعه مخابراتی آریاسل
شرکت پالایش نفت جی
شرکت پالایش نفت جی
شرکت صنايع شيميايی سينا
شرکت صنايع شيميايی سينا
شرکت پترو پالایش کنگان
شرکت پترو پالایش کنگان