گواهینامه‌ها و افتخارات

گواهینامه‌ها و افتخارات
گواهینامه‌ها و افتخارات ۱۳۹۷-۴-۱۰ ۱۵:۲۶:۵۸ +۰۰:۰۰

تندیس ها

همایش برترین های بیمه پارسیان

برترین بیمه پارسیان

عنوان نخست همایش بیمه عمر و سرمایه گذاری

کارآفرین نمونه در صنعت بیمه سال 92

کارآفرین نمونه در صنعت بیمه سال 93

برترین نماینده سال 90 بیمه پارسیان

رتبه دوم فروش بیمه های زندگی

تقدیرنامه ها

تقدیر بابت جذب مشتریان بزرگ

نماینده برتر بیمه پارسیان

جشنواره ره آورد زندگی