طرح دارندگان دستگاه های کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان

, طرح ها و تخفیفاتطرح دارندگان دستگاه های کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان

طرح دارندگان دستگاه های کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان

 

طرح دارندگان دستگاه های کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان

در این طرح شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به منظور تقدیر از پذیرندگان وفادار دستگاههای کارتخوان و ارج نهادن در برقراری و توسعه روابط موفقیت آمیز دوجانبه، همچنین تلاشی برای تامین حداکثری منافع آنان، با همکاری شرکت بیمه پارسیان و خدمات بیمه ای امین پارسیان، دارندگان دستگاههای کارتخوان وفادار خود را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی و آتش سوزی، با شرایط ویژه قرار داده است.

لطفًا براي اطلاع از جزئيات طرح، بروشور طرح را مطالعه فرماييد.

ثبت ديدگاه