بیمه‌نامه شخص ثالث

بیمه‌نامه شخص ثالث
بیمه‌نامه شخص ثالث ۱۳۹۷-۴-۳۱ ۱۴:۱۷:۱۱ +۰۰:۰۰

بیمه‌نامه شخص ثالث

شما مي توانيد با داشتن بيمه نامه شخص ثالث، خسارتي را که توسط خودروي شما به اشخاص ثالث وارد مي شود، جبران نماييد. البته براساس قانون بيمه اجباري شخص ثالث، همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت هاي مالي و جاني نزد يكي از شرکت هاي بيمه داخلي بيمه نمايند. در بيمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصي به استثناي راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروي مورد بيمه دچار زيان هاي جاني يا مالي شود. به همين دليل بيمه پارسيان با ارائه بيمه نامه حوادث راننده به شماکه دارنده وسيله نقليه هستيد، اين امكان را مي دهد تا خسارت هاي جاني وارده به راننده مقصر حادثه را نيز بيمه نماييد.

معرفی
تخفیفات
راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت
محاسبه حق بیمه

معرفی بیمه‌نامه

افرادي‌ كه‌ در يك‌ جامعه‌ زندگي‌ مي‌كنند بايد تابع‌ قوانين‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همين‌ دليل‌چنانچه‌ شخصي‌ چه‌ از روي‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بي‌احتياطي‌ و غفلت‌ مرتكب‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و بايد به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بي‌احتياطي‌ برسد و زيان‌ وارد اعم‌ از مالي‌ ويا جاني‌ را جبران‌ كند. مسئوليت‌ مدني‌ زماني‌ جنبه‌ عملي‌ به‌ خود مي‌گيرد كه‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زيان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ كند.

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه شخص ثالث

تخفیفات

بیمه نامه شخص ثالث با نظارت بیمه مرکزی در تمام شرکتهای بیمه یا نرخ یکسان ارائه میشود. تخفیف این بیمه نامه صرفا تخفیف عدم خسارت در سال های گذشته میباشد که به شرح جدول زیر است:

سالهای عدم خسارت تخفیف
سال اول 5 درصد
سال دوم 10 درصد
سال سوم 15 درصد
سال چهارم 20 درصد
سال پنجم 30 درصد
سال ششم 40 درصد
سال هفتم 50 درصد
سال هشتم 60 درصد
سال نهم و بعد از آن 70 درصد

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

فرآیند صدور بیمه نامه ثالث :
مراجعه به یکی از باجه های امین پارسیان مستقر در شعب بانک پارسیان در سراسر کشور
تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور
انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
بازدید از وسیله نقلیه
ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده
مدارک مورد نیاز
اصل سوابق بیمه نامه قبلی
اصل سند وسیله نقلیه
اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه

راهنمای دریافت خسارت

توجه داشته باشید که مدارک فوق برای زیاندیده و مسبب حادثه ضروری است.

لیست شعب پرداخت خسارت های بیمه نامه ثالث

خسارت ثالث مالي بدون كروكي

1- مراجعه همزمان هر دو وسيله نقليه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت

يادآوري: خسارت تا سقف ثالث قانوني  در صورتيكه شرايط ذيل محقق باشد بدون كروكي قابل پرداخت خواهد بود. شرايط عبارتند از:

 • طرفين داراي بيمه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند و فاصله زماني بين انقضاء بيمه‌نامه قبلي و فعلي وجود نداشته باشد.
 • رانندگان طرف حادثه داراي گواهينامه مجاز و متناسب با نوع وسيله نقليه باشند.
 • طرفين حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با يكديگر اختلاف نظر نداشته و  راننده مقصر به تقصير خود معترف باشد و تصادف مذكور مورد تأييد كارشناس شركت بيمه باشد.

2-     تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • اصل بيمه‌نامه شخص ثالث طرفين حادثه
 • برش كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهينامه طرفين حادثه به همراه كارت ملي طرفين حادثه
 • كارت ماشين و يا سند خودرو طرفين حادثه

3-     تكميل فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

4-     امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”‌

5-     كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

6-     امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

خسارت ثالث مالي با كروكي سازشي

1- مراجعه زيانديده به شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان

يادآوري: كروكي سازشي در مواقعي كه شروط ذيل همگي مهيا باشد تنظيم مي‌گردد:

 • خسارت وارده به زيانديده در حد تعهدات بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه باشد.
 • تصادف منجر به جرح يا فوت اشخاص نگردد.
 • طرفين حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند.

2-تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • اصل بيمه‌نامه شخص ثالث طرفين حادثه
 • برش كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهينامه طرفين حادثه
 • كارت ماشين و يا سند خودرو طرفين حادثه
 • اصل كروكي مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنين مهر منطقه راهنمايي رانندگي

3- تكميل فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

4- امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”

 5-  كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

 6-  امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

خسارت ثالث مالي با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضايي

1- درخواست ترسيم كروكي توسط افسر كاردان فني  و مراجعه به مراجع قضايي

2- مراجعه زيانديده به نزديكترين شعبه بيمه پارسيان در محدوده جغرافيايي تصادف. (شعب پرداخت خسارت)

يادآوري: در اين نوع پرونده‌ها امكان تنظيم كروكي سازش وجود نداشته، و افسر كاردان فني نظريه خود را به منظور سير مراحل قضايي اعلام مي‌دارد.

3-  تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • اصل بيمه‌نامه شخص ثالث طرفين حادثه
 • برش كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهينامه طرفين حادثه
 • كارت ماشين و يا سند خودرو طرفين حادثه
 •  اصل كروكي مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنين مهر منطقه راهنمايي رانندگي
 • گزارشات پاسگاه يا كلانتري منطقه
 • برگه‌هاي بازجويي طرفين حادثه و علي‌الخصوص قبول تقصير از جانب راننده مورد بيمه

4- تكميل فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

5- امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”

6- كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

7- امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”