بیمه مهندسی

بیمه مهندسی
بیمه مهندسی ۱۳۹۷-۴-۱۱ ۱۱:۲۱:۵۳ +۰۰:۰۰

تبعات مالي و اقتصادي ناشي از خسارت هاي فيزيكي و غير قابل پيش بيني وارده به پروژه هاي پيمانكاري، همواره يكي از دغدغه هاي اساسي كارفرمايان و پيمانكاران بوده است. شركت بيمه پارسيان، به عنوان يكي از معتبرترين شركت هاي بيمه اي كشور اين افتخار را دارد كه ضمن شناخت نيازها و نگراني هاي دست اندركاران، با استفاده از توان بالاي مالي، دانش فني و متخصصين خبره خود، به شما پوشش هاي مناسبي جهت انتقال ريسك هاي مالي تهديد كننده پروژهای عمراني، صنعتي و زيربنايي ارائه نمايد.
چرا بيمه مهندسي، چرا بيمه پارسيان؟
پروژه های زير بنايي عمراني و صنعتي در كليه مراحل ساخت، نصب و همچنين در دوره هاي نگهداري،‌ آزمايش و بهره برداري با خطرات گوناگوني مواجه هستند. بيمه هاي مهندسي شركت بيمه پارسيان، راهكاري براي انتقال اين نوع ريسك ها و ايجاد آرامش و امنيت خاطر براي دست اندركاران پروژه‌هاست. به طور مثال بيمه هاي تمام خطر پيمانكاران و نصب در بيمه هاي مهندسي،‌ تمام خطر بوده و كليه خطرات طبيعي، خطاهاي انساني و خسارت وارده به اشخاص ثالث (بجز برخي استثنائات) را جبران مي نمايند. شركت بيمه پارسيان با بكارگيري متخصصين فني و بيمه اي و توانايي پذيرش انواع پوشش هاي بيمه اي مهندسي، تلاش مي كند تا آرامش و امنيت مالي و اقتصادي را براي شما فراهم سازد.

انواع بيمه هاي مهندسي
بيمه هاي مهندسي فعاليت هاي متنوع مهندسي را در رشته هاي گوناگون تحت پوشش قرار مي دهد كه به دو نوع اصلي تقسيم مي گردد. اول، بيمه‌نامه‌هايي كه براي دوره احداث پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي صادر مي‌شوند و شامل بيمه تمام خطر نصب، بيمه تمام خطر پيمانكاران و بيمه عدم‌النفع ناشي از تاخير در بهره‌برداري مي‌ گردد و دوم بيمه‌نامه‌هايي كه در براي دوره بهره‌برداري صادر مي‌شوند كه شامل سازه‌هاي تكميل شده، شكست ماشين‌آلات، عدم‌النفع ناشي از شكست ماشين‌آلات،‌ بيمه ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاري،‌ بيمه تجهيزات الكترونيكي، بيمه فساد كالا در سردخانه،‌ بيمه بويلر و مخازن تحت فشار مي گردد
بيمه‌نامه‌هاي دوره احداث پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي
بيمه تمام خطر پيمانكاران بيمه پارسيان(Contractor’s All Risks Insurance (CAR با توجه به ماده 21 شرايط عمومي پيمان كه براساس آن پيمانكاران موظفند فعاليت اجرايي خود را بيمه نمايند، تهيه بيمه‌ نامه ‌تمام ‌خطر پيمانكاران براي انجام فعاليت هاي عمراني و زير بنايي الزامي است. بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران شركت بيمه پارسيان يك پوشش كامل و جامع در قبال تمامي خسارت هاي ناشي از خطرات طبيعي و يا با منشاً انساني در حين ساخت پروژه (از زمان تحويل زمين تا زمان تحويل قطعي پروژه به كارفرما) ارائه مي كند. در اين بيمه نامه، خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث ناشي از اجراي عمليات نيز پوشش داده مي شود. علاوه بر اين، دوره نگهداري پس از تحويل موقت پروژه كه با عنوان دوره تضمين نيز شناخته شده است، تحت پوشش قرار خواهد داشت. بيمه تمام خطر نصب بيمه پارسيان(Erection All Risks Insurance (EAR پوشش هاي ارائه شده در اين نوع بيمه نامه كاملاً مشابه با بيمه تمام خطر پيمانكاران است، با اين تفاوت كه بيمه تمام خطر نصب براي نصب انواع دستگاه ها و نصب نيروگاه، پالايشگاه، پتروشيمي، تاسيسات مخابراتي، لوله گذاري آب، گاز، نفت و غيره به كار مي رود. از آنجائيكه يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان و دست اندركاران اينگونه پروژه ها، ‌خطرات حين دوره تست و راه اندازي مي باشد، خطرات اين دوره نيز تحت پوشش بيمه اي قرار خواهد داشت. همچنين در صورت پرداخت مبلغ اضافه، خطرات حين حمل و نقل زميني تجهيزات نيز تحت پوشش خواهد بود. در اين نوع بيمه نامه نيز امكان ارائه پوشش دوره نگهداري (و يا دوره تضمين) پس از تحويل موقت وجود خواهد داشت. بيمه عدم النفع ناشي از تاخير در بهره برداري بيمه پارسيان(Delay in Start Up Insurance (DSU ممكن است در اثر بروز حادثه منجر به خسارت، زمان بهره برداري فعاليت عمراني به تاخير افتاده و در نتيجه متحمل ضرر و زيان هنگفتي گرديد، براي تامين اين نياز شما، شركت بيمه پارسيان، بيمه عدم النفع ناشي از تاخير در بهره برداري را عرضه مي نمايد
بيمه‌نامه‌هاي دوره بهره‌برداري
بيمه تمام خطر ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاري بيمه پارسيان Contractor’s Plants and Machinery Insurance ماشين آلات و تجهيزات، بخش قابل توجهي از دارايي پيمانكاران و صاحبان پروژه ها را تشكيل مي دهند. بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري، تمام خطراتي كه كليه ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده پيمانكاران در پروژه ها را تهديد مي كند، تحت پوشش قرار مي دهد (به جز مواردي كه در بيمه نامه استثناء شده باشند). در واقع، اين بيمه نامه پوشش بيمه بدنه را براي انواع ماشين آلات فاقد پلاك و تجهيزات ثابت مستقر در پروژه ارائه مي دهد. شركت بيمه پارسيان با ارائه بيمه نامه تمام خطر ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري اين امكان را فراهم ساخته تا هرچه سريعتر ماشين آلات صدمه ديده تعمير شده و به عمليات اجرا باز گردند. بيمه شكست ماشين‌آلات بيمه پارسيان(Machinery Breakdown Insurance (MB اين بيمه نامه براي ماشين آلات نصب شده در خطوط توليد كارخانجات صنعتي و توليدي صادر مي شود و در آن، خسارت هاي وارده ناشي از عيوب فني ماشين آلات و تاسيسات را جبران مي نمايد. بيمه تجهيزات الكترونيكي بيمه پارسيان(Electronic Equipment Insurance (EE تجهيزات الكترونيكي اكثراً داراي حجم كم و ارزش بالايي هستند، در حاليكه آسيب پذير نيز مي باشند. بيمه پارسيان جهت پوشش خسارت وارده به اين تجهيزات، اقدام به ارائه بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي كرده است. طي اين بيمه نامه خسارت فيزيكي وارده به دستگاه مانند ضربه، آتش سوزي،‌صاعقه، انفجار، سقوط از بلندي تحت پوشش قرار مي گيرد. بيمه‌نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان هاي مسکوني بيمه پارسيان با توجه به وجود برخي ساخت و سازهاي غير استاندارد و متعاقباً ريزش جزئي يا كلي ساختمان ها، شركت بيمه پارسيان با ارائه بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان هاي مسكوني، هزينه هاي ناشي از ویرانی یا خسارت وارده به ساختمان كه ناشي از طراحي غلط،‌ نظارت غلط و استفاده از مصالح معيوب و غير استاندارد باشد را به مدت 10 سال از تاريخ پايانكار ساختمان تحت پوشش قرار مي دهد. هزينه هاي جلوگیري از توسعه خسارت، پاکسازي محل و برداشت ضایعات نيز مي تواند با پرداخت مبلغ اضافي تحت پوشش قرار گيرد. بيمه فساد كالا در سردخانه بيمه پارسيان Deterioration of Stock in (DOS) Insurance هدف از ارائه بیمه نامه فساد كالا در سردخانه، پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالاي خود را در سردخانه‌ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان در اثر شکست یا خرابی ماشین آلات سردکننده، خواستار پوشش بیمه اي می باشند. بيمه پارسيان در قالب بيمه فساد كالا در سردخانه، خسارت هاي وارد به كالاهاي قابل نگهداري در سردخانه را جبران مي نمايد. لازم به ذکر است خريد بیمه شکست ماشین‌آلات پيش نياز خريد بیمه فساد کالا مي باشد. بيمه سازه‌هاي تكميل شده بيمه پارسيان(Civil Engineering Completed Risks (CECR با توجه به اينكه پروژه هاي مهندسي پس از اتمام عمليات اجرايي و در دوره بهره برداري نيز در معرض حوادث طبيعي قرار دارند، در اين بيمه نامه، سازه هايي مانند سد، پل،‌ تونل، راه، اسكله كه در حال بهره برداري مي‌باشند در برابر خطراتي مانند سيل، طغيان آب، زلزله، ‌نشست زمين، آتش سوزي، انفجار، طوفان، سرما و يخبندان و … تحت پوشش قرار مي گيرند. بيمه عدم‌النفع ناشي از شكست ماشين‌آلات بيمه پارسيان(machinery loss of profit(MLOP با در بسياري از موارد، خسارت عدم النفع به مراتب بيشتر از خسارت فيزيكي وارده به ماشين آلات و تاسيسات مي باشد. با اخذ اين بيمه نامه، مي توانيد در صورت توقف خط توليد (ناشي از خسارت) ضرر و زيان عدم توليد خود را از شركت بيمه پارسيان مطالبه كنيد. بيمه بويلر و مخازن تحت فشار بيمه پارسيان(Boiler and Pressure Vessels (BPV طي اين بيمه نامه خسارت وارده به بويلر و مخازن تحت فشار و خسارت به اشخاص ثالث و اموال مجاور متعلق به بيمه گذار كه ناشي از انفجار باشد تحت پوشش قرار مي گيرد
بيمه انرژي
پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي كه جهت استخراج، پالايش و پخش نفت، گاز و نيز پتروشيمي احداث مي‌گردند، تحت عنوان پروژه هاي انرژي در صنعت بيمه مطرح مي‌باشند. با توجه به ريسك و ارزش اقلام مورد بيمه در پروژه هاي انرژي، براي هر كدام از پروژه‌هاي در حال اجرا و بهره‌برداري، از شركت‌هاي بيمه خارجي معتبر نرخ و شرايط اخذ مي شود و پس از موافقت دست اندركاران پروژه، مازاد بر سهم نگهداري بازار داخل كشور، نزد اين شركت هاي معتبر ، اتكايي مي‌گردد. بيمه‌نامه‌اي كه براي پروژه هاي دريايي صادر مي‌شود با متن خاص بوده و با بيمه‌نامه تمام خطر نصب كه براي عملياتهاي پروژه هاي خشكي صادر مي‌شود متفاوت است. معمولاً حفاري چاه‌ها، نصب سكو، لوله‌كشي و تاسيسات جانبي در دريا صورت گرفته و پس از استخراج نفت يا گاز آن را با لوله به ساحل فرستاده و در پالايشگاه فرآيند تصفيه انجام مي‌پذيرد. بدين ترتيب بخشي از كارها در دريا و بخشي در خشكي انجام مي‌شود. معمولاً حق بيمه بخش دريايي بالاتر از حق بيمه بخش خشكي مي‌باشد.
بيمه هواپيما
در ارتباط با هواپيما بيمه‌نامه هاي مختلفي صادر مي‌شود بيمه خسارات وارده به هواپيما Hull cover چنانچه در اثر وقوع حادثه، هواپيما دچار خسارت جزئي شود و يا بطور كلي از بين برود، در اين صورت شركت بيمه خسارت وارده را طبق شرايط بيمه‌نامه و تا حدي كه در جدول مشخصات ذكر شده جبران مي نمايد. در اين زمينه هزينه‌هاي فرود اضطراري و هزينه‌هاي نجات هواپيما نيز پوشش داده مي‌شود. مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث Third Party Liability چنانچه در اثر برخورد هواپيما و يا سقوط اشخاص و يا اشيائي از آن، خسارت مالي و يا بدني به اشخاص ثالث وارد شود و بيمه‌گذار قانوناً مسئول شناخته شود، در اين صورت شركت بيمه خسارت وارده را تا حدي كه در بيمه‌نامه ذكر شده جبران مي نمايد. در اين ارتباط هزينه‌هاي دادگاه نيز قابل پرداخت است. مسئوليت مدني نسبت به مسافران Liability For Passengers خسارت بدني وارد به مسافران در حين سوار شدن به هواپيما و در مدتي كه در داخل هواپيما هستند و همچنين در هنگام پياده شدن، تحت عنوان بيمه مسافران، در بيمه‌نامه پوشش داده مي‌شود. در اين زمينه براي هر مسافر حد غرامتي در نظر گرفته مي‌شود و بعضاً تابع كنواسيون‌هاي بين‌المللي است. علاوه بر آن بار هر مسافر نيز بيمه مي‌گردد. چنانچه بار گم شود و يا اشتباهاً به جاي ديگري ارسال شود، شركت بيمه خسارت آن را تا حدي كه در بيمه‌نامه قيد شده مي‌پردازد. بيمه خدمه Crew Personal Accident Insurance افرادي كه در هواپيما ارائه خدمات مي‌نمايند شامل خلبان‌، مهمانداران و غيره در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرند و براي هر كدام حد غرامتي در نظر گرفته مي‌شود. چنانچه در اثر سانحه هوايي فوت و يا مجروح شوند، شركت بيمه غرامت فوت و يا هزينه بيمارستاني را جبران خواهد نمود. بيمه فرانشيز Deductible Insurance با توجه به اينكه در بيمه بدنه هواپيما فرانشيز قابل توجهي در نظر گرفته مي‌شود، اين فرانشيز نيز قابل بيمه كردن مي باشد. بيمه از دست دادن گواهينامه Loss Of License Insurance سلب اجازه پرواز يا از دست دادن گواهينامه بعلت بيماري خلبان ، نقص عضو و ساير موارد نيز يكي از مواردي است كه قابل بيمه شدن است و ذينفع آن خلبان مي‌باشد. اين بيمه‌نامه بصورت انفرادي و گروهي قابل ارائه است
بيمه كشتي
در بيمه كشتي، شركت بيمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي‌باشد و در بعضي از پوشش‌ها مسئوليت ناشي از تصادم و همچنين زيان همگاني نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد. كشتي به دو صورت تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد: • بيمه زماني • بيمه سفر بيمه‌نامه‌هاي كشتي براساس كلوزهاي مدون در بازار بيمه بين‌المللي بوده و با توجه به آن‌ها نرخ و شرايط تعيين مي‌گردد. براي اينكه بتوان شناوري را تحت پوشش قرارداد لازم است آن شناور توسط موسسات رده‌بندي ذي صلاح بازديد شده وگواهينامه‌هاي مربوطه را داشته باشد. در بيمه‌ شناورها فاكتورهاي گوناگوني موثرند، از جمله: نوع شناور، سال ساخت، ارزش شناور، قلمرو، پرچم، مديريت و مالكيت، رده‌بندي، تناژ، نوع محموله، سابقه خسارتي، مدت بيمه و وضعيت بازار بيمه. علاوه بر خسارت وارده به بدنه و ماشين‌آلات شناور، مسئوليت مدني ناشي از تصادم به ميزان 4/3 نيز تحت پوشش قرار مي گيرد.