پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول
پرسش‌های متداول ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۵۰:۴۸ +۰۰:۰۰

دسته بندی سوالات

دوره انتظار در بیمه درمان تکمیلی چیست ؟ ۱۳۹۷-۵-۱ ۰۹:۲۳:۰۶ +۰۰:۰۰

به مدت زمانی از قرارداد بیمه درمان تکمیلی که پوشش های بیمه ای غیر فعال است و در این مدت شرکت بیمه هیچ تعهدی ندارد دوره انتظار میگویند.

به عنوان مثال پوشش هزینه های زایمان دوره انتظاردارد و این مدت بستگی به تعداد بیمه شدگان هرقرارداد دارد اگر تعداد بیمه شدگان کمتر از 250 نفر باشد دوره انتظار 9 ماه یعنی از تاریخ شروع بیمه تا مدت 9 ماه شرکت بیمه تعهدی راجع به پرداخت هرینه های زایمان ندارد و اگر تعداد بیمه شدگان بین 250 تا 1000 نفر باشد این دوره 6 ماه و در صورتیکه تعداد بیمه شدگان بیشتر از 1000 نفر باشند دوره انتظار حذف خواهد شد. ضمنا در صورت تمدید قرارداد در سال دوم  دوره انتظار برای افرادی که در قرارداد سال قبل بوده اند حذف میگردد

تعریف بیمه گر ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۳:۵۵:۴۳ +۰۰:۰۰

بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است :
عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت

تعریف بیمه گذار ۱۳۹۷-۳-۲۷ ۱۳:۵۱:۰۹ +۰۰:۰۰

بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه طرف تعهد بيمه‌گر است و شخصي است كه با پرداخت حق بيمه جان، مال و مسئوليت خود و يا ديگري را براي مدت مشخص و معيني تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد

مورد بيمه یا بیمه شده ۱۳۹۷-۵-۱ ۰۹:۳۰:۴۲ +۰۰:۰۰

مورد بيمه مي‌تواند شخص، شيء، يا مسئوليت باشد. چنانچه مورد بيمه شخص باشد بيمه‌گر در مقابل فوت، حيات، بيماري، از كارافتادگي و نقص عضو بيمه شده متعهد خواهد بود. اين نوع بيمه را بيمه اشخاص مي‌نامند. در صورتي كه مورد بيمه شيء باشد بيمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شيء متعهد خواهد بود مثل آتش‌سوزي اموال منقول و غيرمنقول، بيمه حمل و نقل كالا، هواپيما و كشتي، بيمه اتومبيل، بيمه مرگ و مير حيوانات. اين نوع بيمه را بيمه اموال مي‌نامند. مورد بيمه ممكن است شخص و يا شيء نباشد بلكه مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل ديگري باشد كه در اين صورت بيمه‌گر متعهد است چنانچه در نتيجه‌ حادثه‌اي كه بيمه‌گذار مسئول آن باشد به ديگري خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نمايد مانند بيمه مسئوليت اتومبيل، بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران، بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان و داروسازان، بيمه مسئوليت مالك در مقابل مستأجر. اين نوع بيمه را بيمه مسئوليت مي‌نامند

در صورتیکه اعتبار گواهینامه تمام شده باشد آیا شرکت بیمه خسارت پرداخت میکند ؟ ۱۳۹۷-۳-۲۷ ۱۳:۵۶:۱۱ +۰۰:۰۰

ماده15 قانون بیمه شخص ثالث : در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

آیا در زمان فروش خودرو قدیمی امکان حفظ و انتقال تخفیف های عدم خسارت بیمه شخص ثالث به خودرو دیگر وجود دارد ؟ ۱۳۹۷-۳-۲۷ ۱۳:۵۶:۵۶ +۰۰:۰۰

بله ، به استناد تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث فروشنده خودرو میتواند تخفیف های عدم خسارت بیمه نامه خود را به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع ، که متعلق به خود و یا متعلق به همسر و یا والدین و یا فرزندان است  منتقل کند

روش انجام کار :
پس ازفروش و انتقال سند وسیله نقلیه با در دست داشتن اصل بیمه شخص ثالث به واحد صدور بیمه خود مراجعه کنید.
با صدور الحاقی برگشت تخفیف عدم خسارت حق بیمه تخفیف داده شده در زمان صدور بیمه نامه از شما دریافت خواهد شد و ضمن ثبت در سیستم نرم افزاری شرکت بیمه ، روی بیمه نامه شما مهر الحاقی زده میشود .
شما از این تاریخ به بعد یکسال فرصت دارید تا با معرفی یک خودرو که متعلق به خود یا همسر یا والدین یا فرزندانتان باشد از تعداد سالهای تخفیف عدم خسارت استفاده کنید .

نحوه استفاده از مراکز تشخيصي طرف قرارداد بيمه تکميلي چگونه است؟ ۱۳۹۷-۵-۱ ۰۹:۴۷:۰۴ +۰۰:۰۰

مراكز تشخيصي اغلب با شرکتهاي بيمه براي جذب بيمه شدگان آنها طرف قرارداد هستند و بيمه شدگان ميتوانند با مراجعه به اين مراكز از تعرف هاي مصوب بيمه اي براي انجام امور تشخيصي درماني خود استفاده نمايند ولي مستلزم اين است كه مركز درماني معرفي نامه اي از شركت بيمه بابت پوشش بيمه اي مراجعه كننده دريافت نموده و بر اساس سقف تعهدات و فرانشيز مندرج در اين معرفينامه بيمه شده را پذيرش نمايد

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه پارسیان

آیا امکان صدور المثنی برای بیمه شخص ثالث وجود دارد؟ ۱۳۹۷-۵-۱ ۰۹:۲۸:۲۰ +۰۰:۰۰

خیر در صورت مفقود شدن یا سرقت بیمه نامه با حضور مالک و ارایه مدارک (برگه سبز مالکیت و کارت ملی ) به واحد صدور بیمه نامه می توانید ضمن مسدود نمودن بیمه نامه مفقود شده و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی نسبت به در یافت گواهی بیمه نامه ثالث خود اقدام کنید .
شما میتوانید به دفاتر امین پارسیان در شعب بانک پارسیان مراجعه نمایید

موضوع بیمه ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۳:۵۹:۲۳ +۰۰:۰۰

موضوع بیمه مي‌تواند شخص، شيء، يا مسئوليت باشد. چنانچه موضوع بيمه شخص باشد بيمه‌گر در مقابل فوت، حيات، بيماري، از كارافتادگي و نقص عضو بيمه شده متعهد خواهد بود. اين نوع بيمه ها را بيمه اشخاص مي‌نامند. در صورتي كه موضوع بيمه شيء باشد بيمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شيء متعهد خواهد بود مثل آتش‌سوزي اموال منقول و غيرمنقول، بيمه حمل و نقل كالا، هواپيما و كشتي، بيمه اتومبيل، بيمه مرگ و مير حيوانات. اين نوع بيمه را بيمه اشياء مي‌نامند. مورد بيمه ممكن است شخص و يا شيء نباشد بلكه مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل ديگري باشد كه در اين صورت بيمه‌گر متعهد است چنانچه در نتيجه‌ حادثه‌اي كه بيمه‌گذار مسئول آن باشد به ديگري خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نمايد مانند بيمه مسئوليت اتومبيل، بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران، بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان و داروسازان، بيمه مسئوليت مالك در مقابل مستأجر. اين نوع بيمه را بيمه مسئوليت مي‌نامند.

كارت‌ سبز چيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۳:۵۹:۵۸ +۰۰:۰۰

كارت‌ سبز، بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌است‌ كه‌ به‌ خارج‌ از كشور مسافرت‌مي‌كنند و ممكن‌ است‌در كشور مقصد يا در كشورهاي‌ دربين‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌،خسارت‌ مالي‌ و جاني‌ واردآورند. در اين‌ صورت‌ دفتر كارت‌سبز كشور محل‌ وقوع‌حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ راجبران‌ مي‌كند; خسارت‌پرداختي‌، از كشور صادر كننده‌ كارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهدشد. به‌طور خلاصه‌ كارت‌ سبز، بيمه‌شخص‌ ثالث‌بين‌المللي‌ است‌ و مركز دفتر بين‌المللي‌ كارت‌سبز در لندن‌،قرار دارد

فايده‌ بيمه‌ اتكايي‌ چيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۰:۳۰ +۰۰:۰۰

هرگاه ‌تأسيسات‌ زيربنايي‌ كه‌ از محل‌ ذخاير محدود ارزي‌ساخته‌شده‌ (مانند نيروگاهها، سدها و مجتمعهاي‌ صنعتي‌)براثرحادثه‌اي‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌وارده‌تأمين‌ و نياز ارزي‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت ‌ كه‌ازشركتهاي‌ بيمه‌ اتكايي‌ خارجي‌ دريافت‌ مي‌گردد،تأمين‌مي‌شود

بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌ ؟وميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ چقدر است‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۰:۵۸ +۰۰:۰۰

قانون‌ بيمه‌ اجباري‌مسؤوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ درايران‌، كليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ را مسؤول‌جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي‌مي‌داند كه‌ بر اثر حوادث‌وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث ‌ واردمي‌شود. بنابراين‌، دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌مزبور موظفندمسؤوليت‌ خود را بيمه‌ كنند. از آنجا كه‌ ميزان‌خسارت‌پرداختي‌ از بابت‌ بيمه‌ نامه‌ اجباري‌ ممكن‌ است‌كافي‌ نباشد،مازاد بر آن‌ را شركتهاي‌ بيمه‌ به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌مي‌كنند. در حال‌ حاضر براساس ‌ بيمه‌نامه‌اجباري‌شخص‌ثالث‌ حداكثرخسارت‌ مالي‌ قابل‌ جبران‌2،000،000ريال‌ و حداكثر خسارت‌ جاني‌ قابل‌ پرداخت‌50،000،000ريال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌ مي‌شود.

بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ چيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۱:۳۲ +۰۰:۰۰

هرشخصي‌كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشين‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و ساير سرنشينان‌ و براثر حادثه‌وسيله‌نقليه‌ بيمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف‌بدهد يا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بيمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرايط بيمه‌ مبلغي‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ يا خود وي‌ پرداخت‌ خواهدكرد.

بيمه‌ ديه‌ چيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۲:۰۲ +۰۰:۰۰

بيمه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌بيمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمي‌شود و بيمه‌ مستقلي‌نيست‌ . در اين‌ بيمه‌، مسؤوليت‌راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌در مقابل‌ اشخاصي‌ كه‌ براثرحوادث ‌ ناشي‌ از وسيله‌ نقليه‌مذكور دچار آسيبهاي‌جسماني‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو ياجرح‌ مي‌شوند، به‌شرط آنكه‌ طبق‌ قانون‌ ديات‌، ديه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گيرد، تاحدمقرر مشمول‌ اين‌ بيمه‌ مي‌شود . ملاك‌تشخيص‌ مسؤول‌حادثه‌، ميزان‌ ديه‌ و اشخاصي‌ كه‌ ديه‌ به‌آنها تعلق‌ مي‌گيرد وهمچنين‌ هزينه‌ معالجه‌، رأي‌ محاكم‌ذي‌صلاح‌ است‌

بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌ چيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۲:۲۸ +۰۰:۰۰

هركسي‌ ممكن‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ ازانجام‌ عملي‌موجب‌ زيان‌ اشخاص‌ ديگر شود و ملزم‌ به‌جبران ‌ آن‌ باشد.استفاده‌ از اتوموبيل‌ نيز ممكن‌ است‌ سبب‌بروز خسارت ‌ وزيان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بيمه ‌مسؤوليت‌ مدني‌شخص‌ثالث ‌بيمه‌گرجبران‌چنين‌خسارتهايي‌ را برعهده‌مي‌گيرد

بيمه‌بدنه‌، خسارتهاي‌ ناشي‌ از كدام‌ خطرها راجبران‌ مي‌كند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۳:۲۴ +۰۰:۰۰

1)آتش‌سوزي‌، انفجار و صاعقه‌.

2) سرقت‌كلي‌اتوموبيل‌ وطبق‌شرايطبيمه‌نامه‌،سرقت‌لوازم‌اضافي‌ وغيره‌.

3) واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسيله‌ نقليه‌.

4) هزينه‌ اياب‌ و ذهاب‌ ايامي‌كه‌ اتوموبيل‌ براي‌ بازسازي‌در تعميرگاه‌ است‌.

چند نوع‌ بيمه‌ براي‌ اتومبيل‌ وجود دارد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۴:۱۰ +۰۰:۰۰

سه‌ نوع‌ : بيمه‌بدنه‌; بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بيمه‌ حوادث‌سرنشين‌.

بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكارچيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۵:۰۴ +۰۰:۰۰

سازمانها و بانكها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خريد واحداث‌مسكن‌ اموالي‌ را به‌ رهن ‌ يا وثيقه‌ مي‌گيرند ليكن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گيرنده‌ ممكن‌ است‌، بازماندگان ‌ وي‌ ازپرداخت‌وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ بيمه‌است‌. باتوجه‌به‌ بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار، هرگاه‌ وام‌گيرنده‌فوت‌ كند،بازپرداخت‌ اقساط باقيمانده‌ را شركت‌ بيمه‌ انجام‌مي‌دهد وخانواده‌ وي‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ مي‌شود

يكي از مشكلات‌دريافت وام و اعتبارازمؤسسه‌هاي‌ مالي‌، علاوه‌ بر در رهن‌ گذاشتن‌ اموال‌،معرفي‌ضامن‌ معتبر است‌. پيدا كردن‌ ضامن‌، گاهي‌امكان‌پذيرنيست‌. بيمه‌ در اين‌گونه‌ موارد چه‌ نقشي‌مي‌تواند ايفا كند؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۶:۱۴ +۰۰:۰۰

در بيمه‌هاي‌ اعتباري‌ و بيمه‌هاي‌ تضميني‌، بيمه‌گرنقش‌ضامن‌ را ايفا مي‌كند

بيمه‌ عمر چيست‌ و انواع‌ آن‌ كدام‌ است‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۶:۴۱ +۰۰:۰۰

بيمه‌ عمر از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بيمه‌ عمر، شركت‌ بيمه‌ در ازاي‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌متعهد مي ‌شود كه‌ درصورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ يا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌ معيني‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ را به‌طور يكجايابه‌صورت‌ مستمري ‌ به‌ بيمه‌گذار يا شخص‌ ثالث‌ تعيين‌شده‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بيمه‌هاي‌ عمر هم‌ عبارتند از :

 

(1)بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌ به‌اشكال‌مختلف‌

(2) بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌

(3) بيمه‌هاي‌مختلط عمركه‌ سرمايه‌بيمه‌شده‌، در صورت‌ حيات‌ يا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌مي‌شود

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن‌وجوه‌ اندك‌ در بانك‌ باخريد بيمه‌ عمر و حوادث‌ چيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۸:۰۸ +۰۰:۰۰

براساس‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ مردم‌نزدبانكها، تنها كارمزد تعلق‌ مي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ دربيمه‌هاي‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براينكه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ ازحق‌ بيمه‌براي‌ بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حيات‌ يا فوت‌ بيمه‌شده‌ (هركدام‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ باشد) كل‌سرمايه‌ بيمه‌ نامه‌ به‌ خود بيمه‌گذار يااستفاده‌كنندگان‌پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ سرمايه‌ در برخي‌موارد، چندين‌ برابرحق‌ بيمه‌هاي‌ پرداختي‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بيمه‌گذارمي‌تواند از مزاياي‌ ديگري‌ نظير دريافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مندشود.

تأمين‌ آينده‌ فرزندان‌چگونه‌ ميسر است‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۸:۴۲ +۰۰:۰۰

انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت‌خانواده‌ خويش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌اي‌دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي ‌ مي‌كنند اماآنها كه‌ ثروتي‌ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند. بيمه‌عمر وحوادث‌ ، راه‌حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بيمه‌معيني‌ كه‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشكيل‌مي‌دهد،مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ كرد.استفاده‌كنندگاني ‌ كه‌ نام‌آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بي‌درنگ‌مي‌توانند بعداز فوت‌بيمه‌ شده‌، بي‌آنكه‌ نياز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شركت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيراسرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترك‌محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ برارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد

چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ عمر سطح‌ زندگي‌ مردم‌ رابالابرد و معيشت‌ قشرهاي‌ آسيب‌پذير را كه‌ بازوي‌توليدي‌جامعه‌ محسوب‌ مي‌شوند تأمين‌ كرد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۰۹:۳۹ +۰۰:۰۰

پيشرفت‌ بيمه‌،موجب‌ رفاه‌ و افزايش‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌مي‌شود. همچنين‌آينده‌ قشرهاي ‌ آسيب‌پذير را از طريق‌ ارائه‌تأمين‌ در مقابل‌انواع‌ حوادث‌، ازكارافتادگي‌، پيري‌، هزينه‌ازدواج‌، پرداخت‌هزينه‌ تحصيلي‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمايه‌بيمه‌ عمر به‌صورت‌ يكجا يا به‌شكل ‌ مستمري‌به‌ بيمه‌ شده‌يااستفاده‌كنندگان‌ تضمين‌ مي‌كند

بيمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۱۰:۲۲ +۰۰:۰۰

بيمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفي‌ دارد كه‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زيراست‌:

 

(1)تمام‌ اوقات‌

(2) ناشي‌ از كار

(3) زندگي‌خصوصي‌

(4)ورزشي‌

(5) رانندگي‌

(6) مسافرت‌باهواپيما

(7) مسافرت‌با هرنوع‌ وسيله‌ نقليه‌

(8) سرنشينان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌زميني‌.

امروزه‌، بيش‌ از هر زمان‌ ديگري‌، جاده‌ها پر رفت‌و آمدشده‌اند و خطرها هم‌ بيشتر در كمين‌. چگونه‌مي‌توان‌باخاطري‌ آسوده‌ مسافرت‌ كرد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۱۱:۰۲ +۰۰:۰۰

با خريد بيمه‌ حوادث‌مسافرت‌.

حادثه‌چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث‌بيمه‌ مي‌شوند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۱۲:۰۳ +۰۰:۰۰

حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد كه‌ مستقيم براثريك‌ نيروي‌ خارجي ‌ و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌،نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود. ترس‌ ووحشت‌،صدمه‌محسوب‌نمي‌شودوصدمات‌عصبي‌تنها اگرناشي‌ ازآسيبهاي‌ عضوي‌ باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌گردند.

درمقابل‌ ادعاي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردي‌ مانندتركيدگي‌لوله‌آب‌، ريزش‌ سقف‌ همسايه‌ طبقه‌ پايين‌و… چگونه‌مي‌توان‌ آسوده‌خاطر شد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۱۳:۱۴ +۰۰:۰۰

طبق‌ قانون‌ هركس‌ مال‌ غير راتلف‌ كند يا سبب‌ تلف‌ مال‌ غيرشود، مسؤول‌ است ‌ و بايدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نمايد. ازطريق‌ بيمه‌ مسؤوليت‌،خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌جبران‌ مي‌شود

خانه‌ و اثاث‌ آن‌را درمقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان‌بيمه‌ كرد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۱۴:۱۳ +۰۰:۰۰

خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌كنند كه‌ همه‌اين‌ خطرها قابل‌بيمه‌شدن‌ هستند، مانند : آتش‌سوزي‌،انفجار، صاعقه‌، سيل‌،طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ ازبرف‌ و باران‌، شكست‌ يا تركيدگي‌شيشه‌ و غيره‌

مشكل‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌و بستري‌ شدن‌ دربيمارستان‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ حل‌كرد ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۱۶:۰۱ +۰۰:۰۰

هزينه‌هاي‌ روزافزون‌ درماني‌، به‌ويژه‌ هزينه‌هاي‌جراحي‌ وبستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌، يكي‌ از مشكلات‌جدي‌خانواده‌هاست‌.اين‌ هزينه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌سرانه‌معيني‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كرد.

اگر شخصي‌ براثرتصادف‌ با وسيله‌ نقليه‌ بدون‌بيمه‌ نامه‌، مصدوم‌ يا فوت‌ شوديا اينكه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترك‌ كند، آيااو يابازماندگانش‌مي‌توانند هزينه‌ يا غرامتي‌ دريافت‌ كنند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۱۸:۲۱ +۰۰:۰۰

بله‌. صندوق‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمين‌خسارتهاي‌بدني‌ در بيمه‌ مركزي‌ ايران ‌ وجود دارد كه‌وظيفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزينه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثي‌ است‌كه‌ به‌ علت‌بيمه‌ نبودن ‌ وسيله‌ نقليه‌ يا فرار كردن‌ يا ناشناخته‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمي‌توانند خسارت‌ خود را ازشركتهاي‌بيمه‌ دريافت‌ كنند.

در ايران‌، كدامين‌سازمان‌ يا دستگاه‌ از منافع‌بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ حمايت‌مي‌كند؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۲۰:۵۱ +۰۰:۰۰

بيمه‌ مركزي‌ ايران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، كنترل‌ وهدايت‌ امربيمه‌ در كشور، وظيفه‌ حفظ حقوق‌ بيمه‌گذاران‌ وبيمه‌شوندگان‌ را نيز برعهده‌ دارد.

ارزش گذاری اموال برای خرید بیمه نامه چگونه باید باشد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۲۴:۳۹ +۰۰:۰۰

بيمه‌گذاربراي‌ دريافت‌ خسارت‌ كامل‌، بايد اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روزبيمه‌ كند. درصورتي ‌ كه‌ اين‌ دسته‌ از بيمه‌گذاران‌،اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتري‌ منهاي‌ استهلاك‌ مالي‌ بيمه‌مي‌كنند كه‌معمولا كمتر از ارزش‌ واقعي‌ است‌ و طبق‌ ماده‌10 قانون‌بيمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ارزش ‌ بيمه‌شده‌به‌ارزش‌واقعي‌پرداخت‌ مي‌شود

استهلاك‌،بيمه‌ شدني‌ است‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۲۵:۲۳ +۰۰:۰۰

استهلاك‌ و كهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسرمي‌شود. زيرا ريسك‌بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشددر حالي‌ كه‌ استهلاك‌امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌

فرانشيز چيست‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۲۶:۰۵ +۰۰:۰۰

درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبيمه‌گذار. وجودبيمه‌نامه‌نبايد موجب‌سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذارشود. بيمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال‌خود مراقبت‌ مي‌كندبايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشيزموجب‌مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار درحفظ و نگهداري‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب‌حذف‌ خسارتهاي‌جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌اداري‌ و عملياتي‌بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد

آياقراردادبيمه‌ وتغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي‌باشد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۲۶:۵۹ +۰۰:۰۰

خير. بيمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بيمه‌ است‌ بايد كتبي‌ باشد وهرگونه‌تغييردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبي‌ بيمه‌گذار وموافقت‌ بيمه‌گر باصدور برگه‌اي‌ به‌ نام‌ الحاقيه‌ صورت‌مي‌گيرد

سرمايه‌گذار، چگونه‌مي‌تواند باخيال‌ راحت‌سرمايه‌گذاري‌ كند؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۰:۰۷ +۰۰:۰۰

سرمايه‌گذاري‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طريق‌ بيمه‌تضمين‌ مي‌شود ودرصورت‌بروزخسارت‌، شركت‌بيمه‌آن‌رامي‌پردازد.

پيامدهاي‌ناگوارمالي‌ناشي‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌بر ثروت‌ وداراييهاي‌ ملي‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ جبران‌كرد؟

از مهمترين‌ آثاراقتصادي‌ بيمه‌، حفظ توان‌ مالي‌ بيمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌و تأسيسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ يا دولت‌است‌ كه‌ جزئي‌ ازثروت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شوند

شركتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌وپرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بيمه‌هايي كه‌ ازمردم‌دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌كنند؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۱:۰۲ +۰۰:۰۰

مؤسسه‌هاي‌بيمه‌، از محل‌ جمع‌آوري‌ حق‌ بيمه‌ها، ذخايري‌را برنامه‌ريزي‌مي‌كنند كه‌ اين‌ ذخاير، خود منبع‌ عظيم‌سرمايه‌گذاري‌ است‌.برابر قانون‌، اين‌ ذخاير، در بخشهاي‌مختلف‌ اقتصادي‌سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند به‌ نحوي‌ كه‌علاوه‌ بر تأمين‌ سودتضمين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌گذاران ‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شكوفايي‌ اقتصادنيز ياري‌ مي‌رساند

آيا بيمه‌گذار مي‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ براي‌يك‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بيمه‌ به‌ قيمت‌روز بيمه‌ كند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۱:۲۹ +۰۰:۰۰

نه‌.بيمه‌ نبايد موجب‌ سود و منفعت‌ بيمه‌گذار شود. البته‌بيمه‌مشترك‌ نزد چند شركت ‌ بيمه‌، به‌طوري‌ كه‌ مجموع‌ارزش‌بيمه‌ شده‌ نزد همه‌ شركتها از ارزش‌ واقعي‌ تجاوز نكندمجازاست‌ . اين‌ اصل‌ مخصوص‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ ومسؤوليت‌است‌ و در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ مي‌توان‌ چندبيمه‌نامه ‌ باسرمايه‌هاي‌ دلخواه‌، خريداري‌ كرد و ازمزاياي‌آنها بهره‌مندشد

آيابيمه‌گر، هزينه‌ پيشگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بيمه‌شده‌ را مي‌پردازد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۱:۵۴ +۰۰:۰۰

بله‌. حتي‌ اگر تلاش‌ بيمه‌گذار هم‌نتيجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشياي‌ بيمه‌شده‌ هم‌ در حين‌نجات‌ صدمه‌ ببينند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بيمه‌گراست‌; البته‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌هابايد درحد متعارف‌ باشد.

شركت‌بيمه‌، خسارت‌را چگونه‌مي‌پردازد؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۲:۲۲ +۰۰:۰۰

شركت‌ بيمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ مي‌كند،مگراينكه‌ حق‌ تعمير يا جايگزيني‌ مورد بيمه‌ در بيمه‌نامه‌پيش‌بيني‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد درمدت‌متعارف‌، تعمير يا جايگزيني‌ را انجام‌ دهد.

چه‌زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي‌مي‌شود و بايدخسارت‌ را بپردازد ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۳:۱۲ +۰۰:۰۰

اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت‌شود، خسارت‌ رامي‌پردازد :

 

(1) خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد

(2) براثر تحقق‌خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود

(3)خسارت‌ وارده‌مستقيم از خطر بيمه ‌ شده‌ ناشي‌ شود

(4)اموال‌ خسارت‌ديده‌، همان‌ اموالي‌ باشد كه‌ بيمه‌ شده‌ است ‌(بيمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ بايد فهرست‌ اموال‌خسارت‌ ديده‌ وميزان‌ تقريبي‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بيمه‌گراعلام‌ كند).

بيمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌گربرساند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۳:۵۲ +۰۰:۰۰

تاپنج ‌روز ازتاريخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌; قبل‌از اينكه‌آثارحادثه‌ از ميان‌ برود و بيمه‌گر بتواندكارشناس‌ خود رابراي‌ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

خطرهاي‌ استثنا شده‌ كدامند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۴:۳۵ +۰۰:۰۰

خطرهايي‌هستندكه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گرنيست‌. اين‌خطرهاكه‌ استثناآت ‌ استاندارد ناميده‌ مي‌شوند،عبارتند از : (1)خطر جنگ‌; (2) خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و موادراديواكتيو; و(3) خطر برخورد امواج‌ صوتي

قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۵:۲۱ +۰۰:۰۰

سه‌ نوع‌ :

 

(1) شرايط عمومي

(2) شرايط خصوصي‌

(3)شرايط ويژه

 

شرايط عمومي ، شرايطي‌ است‌ كه‌ براي‌ تمام بيمه‌گذاران‌ يك‌ رشته يكسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌ نامه‌چاپ‌ مي‌شود (مانند شرايط عمومي‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌،شرايط عمومي‌ بيمه‌ بدنه‌اتوموبيل‌ و…)

 

شرايط خصوصي‌، مخصوص‌ يك‌ ‌، بيمه‌گذارمعين‌ است ‌ ومشخصات‌ بيمه‌گذار،موضوع‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌،خطرهاي‌بيمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و ميزان‌تعهدبيمه‌گر در آن‌ قيد مي‌شود

 

شرايط ويژه‌ نيز،مخصوص‌موارد خاصي‌ است ‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذارتوافق‌ مي‌شود(مانند بيمه‌ بودن‌ يكي‌ از خطرهاي‌ استثناشده‌).

واسطه‌ بيمه‌،چه‌ كسي‌ است‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۶:۲۰ +۰۰:۰۰

در بازار بيمه‌ علاوه‌ بر خريداران‌ بيمه‌(بيمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شركتهاي‌ بيمه‌) گروهي‌ هستندكه‌ واسطه‌ تلقي‌مي‌شوند. اين‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بين‌ بيمه‌گرو بيمه‌گذارهستند كه‌ عبارتند از : نمايندگان‌ و دلالان‌رسمي‌(كارگزاران‌). نمايندگان‌، نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ تلقي‌مي‌شون دو به‌ حساب‌ شركتي‌ كه‌ نماينده‌ آن‌ هستند فعاليت‌مي‌كنند.ولي‌ دلالان‌ مي‌توانند با تمام‌ شركتهاي ‌ بيمه‌همكاري‌ داشته‌باشند. تأييد صلاحيت‌ دلالان‌ رسمي‌ با بيمه‌مركزي‌ ايران‌است‌ و پس‌ از اين‌ تأييد است‌ كه‌ پروانه‌ دلالي‌صادرمي‌شود. شركتهاي‌ بيمه‌ نيز پس‌ از تأييد بيمه‌ مركزي‌ايران‌ براي‌نمايندگان‌ خود گواهينامه‌ فعاليت‌ صادر مي‌كنند

گاهي‌بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شكايت‌ دارند كه‌ ميزان‌خسارت‌ پرداختي‌كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۶:۵۳ +۰۰:۰۰

به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بيمه‌، هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ كمتر از قيمت ‌ واقعي‌بيمه‌ كند يا بر اثر افزايش‌ قيمت‌ درروز حادثه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ كمتر از ارزش ‌ واقعي‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌خواهد شد

حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت‌خسارت‌چقدر است‌؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۷:۵۱ +۰۰:۰۰

حداكثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنكه‌اموال‌ بيمه‌ شده ‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ بيمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هيچ‌شرايطي‌ خسارت‌ پرداختي‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد وبيمه‌گر از چه‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت ‌ وارده‌،ناشي‌ ازخطربيمه‌ شده‌ است‌ ؟

اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ كه‌ درقرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آنكه‌ بيمه‌گذار حق‌بيمه‌ تعيين‌ شده‌ راپرداخت‌كند .اگرشركت‌بيمه‌ باپرداخت‌اقساطي‌ حق‌بيمه‌موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستين‌ قسط حق‌ بيمه‌شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌اعتبار بيمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌.

اگربيمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌ دريافت‌خسارت‌ بيشتر،اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌ واقعي‌ آن‌بيمه‌ كند، چه‌ اتفاقي‌مي‌افتد ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۸:۱۸ +۰۰:۰۰

طبق‌ماده‌11 قانون ‌بيمه ‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمي‌شود و حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌استرداد نيست‌.

در صورتي‌ كه‌ بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۸:۵۵ +۰۰:۰۰

طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدي‌باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمي‌شود وحق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استردادنيست‌. در صورت‌غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

شركت‌ بيمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌،اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۳۹:۳۲ +۰۰:۰۰

ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ وصدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف ‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي‌اشخاص‌،بيمه‌ گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند. براي‌ بيمه‌هاي‌اموال ‌ بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه‌درتصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه‌پزشكي‌به ‌ عمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال‌از گزارش‌كارشناسي‌بازديد اوليه‌ استفاده‌ كند.

با انواع‌ ريسك‌ چگونه‌ بايد برخورد كرد ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۴۰:۰۵ +۰۰:۰۰

هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ باحوادث‌گوناگوني‌ مواجه‌ شود. برخي‌ از اين‌ حادثه‌ها،خوشايندند كه‌به‌ آنها شانس‌ مي‌گويند و بعضي‌ناخوشايند كه‌ ضرر وزيان‌ به‌ دنبال‌ مي‌آورند و ريسك‌خوانده‌ مي‌شوند. راههاي‌گوناگوني‌براي‌ برخورد با ريسك‌وجود دارد. براي‌ مثال‌،برخي‌ از آنها را مي‌توان‌ حذف‌ كرد ياكاهش‌ داد; از بعضي‌اجتناب‌ كرد يا خنثي‌نمود يا اينكه‌ريسك‌ را نگه‌داشت‌. ولي‌مهمترين‌ و مؤثرترين‌ روش‌ براي‌مقابله‌ با ريسك‌، انتقال‌آنها به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ است‌. با بيمه‌كردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤوليت‌ خويش‌ مي‌توان‌ عواقب‌ زيانبارمالي‌ ريسك‌ را به‌بيمه‌گر منتقل‌ كرد

چه‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۴۰:۳۵ +۰۰:۰۰

كساني‌ كه‌ مالك‌ يااستفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول ‌باشند يا قانون مسئوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته‌باشند ، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند و مي‌توانند آن‌ را بيمه ‌كنند

طرفين‌قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۴۱:۲۰ +۰۰:۰۰

طرفين‌ قرارداد عبارتند از :

 

  1. 1. بيمه‌گذار كه‌ خريدار بيمه‌است‌

2. بيمه‌گر كه‌فروشنده‌ بيمه‌ است‌ ، يعني‌ همان‌ شركت‌ بيمه‌

از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌اي‌ است‌ ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۴۱:۴۸ +۰۰:۰۰

طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) ، بيمه‌ عقدي‌ است ‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح ‌.

به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه‌فايده‌هايي‌ دارد ؟ ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۴:۴۲:۲۸ +۰۰:۰۰

بيمه ‌، افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ ونگراني‌ ازحوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت ‌تعاون‌ و كمك ‌به‌ همنوع‌ است ‌.