فرم درخواست آنلاین صدور بیمه نامه کارکنان شرکت ملی نفت ایران

فرم درخواست آنلاین صدور بیمه نامه کارکنان شرکت ملی نفت ایران
فرم درخواست آنلاین صدور بیمه نامه کارکنان شرکت ملی نفت ایران ۱۴۰۰-۲-۲۲ ۰۹:۵۲:۳۳ +۰۰:۰۰
 • فرم درخواست آنلاین صدور بیمه نامه کارکنان شرکت ملی نفت ایران

 • اطلاعات هویتی

 • اطلاعات پرسنلی

 • ارسال مدارک

 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpeg, jpg, gif, tif.
  حداکثر حجم بارگذاری فایل 1MB است.